Jumat, 19 Februari 2016

Situs Berita Informasi Terkini

Menurut Williams dan Sawyer (2003). Teknologi maklumat adalah teknologi yang menggabungkan komputer (komputer) dengan talian komunikasi yang membawa data, suara atau video.
Teknologi maklumat sebahagian daripada medium yang digunakan untuk menyampaikan mesej daripada orang ramai, dari percetakan teknologi beberapa abad yang lalu, seperti buku yang dicetak, seperti media telekomunikasi, bunyi yang dirakam pada kaset, video, TV, dan CD.

Teknologi maklumat adalah alat / alat yang digunakan dalam pemprosesan laporan dengan menggunakan kepakaran (Brainware), perisian (perisian), perkakasan (hardware) yang dikendalikan dengan prosedur tertentu.
Teknologi maklumat adalah alat / alat yang digunakan dalam pemprosesan laporan dengan menggunakan kepakaran (Brainware), perisian (perisian), perkakasan (hardware) yang dikendalikan dengan prosedur tertentu. Sumber : http://ruangragam.blogspot.com